Pędzle Photoshop 0

10 przydatnych pędzli do Adobe Photoshop

Nie ma wątpliwości, że gotowe pędzle potrafią grafikowi ułatwić życie. Tym bardziej, że w sieci znajdziemy całe mnóstwo gotowych i darmowych pędzli do pobrania i wczytania we własnym programie. Poniżej znajdziesz zestawienie ciekawych, przydatnych...

Grafik komputerowy 0

5 cenionych umiejętności grafika komputerowego

W dzisiejszej rzeczywistości konkurencja na rynku grafików komputerowych jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Przeglądając oferty pracy zauważymy rosnącą tendencję w kierunku zapotrzebowania na wielozadaniowych, utalentowanych grafików, co oznacza, że wielu pracodawców potrzebuje nie tylko...

Kompresja 0

Kompresja

Zadaniem kompresji danych jest umożliwienie zapisania stosunkowo dużej ilości danych w stosunkowo małej przestrzeni (czyli za pomocą małej liczby znaków). Przy zapisie obrazu bez kompresji informacje o barwie poszczególnych punktów następują jedna po drugiej...

Grafika rastrowa a wektorowa 0

Grafika rastrowa a wektorowa

W grafice wektorowej zapis obrazu oparty jest na formułach matematycznych – jest to obraz, którego poszczególne elementy to fragmenty linii prostych i łuków będących częściami figur geometrycznych oraz wszelkie złożenia tych tworów. GRAFIKA WEKTOROWA...

Paleta barw 0

Paleta barw

Jak już wcześniej stwierdzono, przypisanie barw obiektom może odbywać się bezpośrednio lub pośrednio — z wykorzystaniem przygotowanej wcześniej palety barw. Ponieważ w obrazach rastrowych jedynymi obiektami graficznymi są piksele, w kontekście tego rodzaju grafiki...

Wielkość matrycy a rozmiar pliku 0

Wielkość matrycy a rozmiar pliku

Liczba pikseli znajdujących się w obrazie jest równa iloczynowi liczby kolumn przez liczbę wierszy matrycy. Zatem k-krotne powiększenie obrazu sprawi, że liczba jego pikseli wzrośnie k2 razy. Podobnie powinien wzrosnąć rozmiar pliku graficznego, w...